ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
389
422
811
76
อบ.2
1,410
1,268
2,678
194
อบ.3
1,694
1,604
3,298
210
รวม อบ.
3,493
3,294
6,787
480
ป.1
2,347
2,115
4,462
229
ป.2
2,174
1,938
4,112
222
ป.3
2,104
1,971
4,075
217
ป.4
2,229
1,957
4,186
219
ป.5
2,131
1,880
4,011
219
ป.6
2,145
1,989
4,134
217
รวมประถม
13,130
11,850
24,980
1,323
ม.1
695
542
1,237
60
ม.2
696
518
1,214
60
ม.3
529
468
997
56
รวมมัธยมต้น
1,920
1,528
3,448
176
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
18,543
16,672
35,215
1,979
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...