ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
515
505
1,020
91
อบ.2
1,430
1,402
2,832
199
อบ.3
1,808
1,657
3,465
211
รวม อบ.
3,753
3,564
7,317
501
ป.1
2,351
2,011
4,362
224
ป.2
2,143
1,999
4,142
217
ป.3
2,222
1,982
4,204
220
ป.4
2,149
1,933
4,082
219
ป.5
2,188
2,007
4,195
216
ป.6
1,966
1,903
3,869
216
รวมประถม
13,019
11,835
24,854
1,312
ม.1
820
550
1,370
62
ม.2
697
512
1,209
62
ม.3
576
556
1,132
59
รวมมัธยมต้น
2,093
1,618
3,711
183
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
18,865
17,017
35,882
1,996
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...