ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
179
162
341
42
อบ.2
609
542
1,151
121
อบ.3
924
933
1,857
138
รวม อบ.
1,712
1,637
3,349
301
ป.1
1,738
1,560
3,298
167
ป.2
1,610
1,446
3,056
161
ป.3
1,489
1,404
2,893
159
ป.4
1,560
1,429
2,989
159
ป.5
1,619
1,369
2,988
158
ป.6
1,676
1,594
3,270
164
รวมประถม
9,692
8,802
18,494
968
ม.1
411
294
705
33
ม.2
389
259
648
33
ม.3
258
260
518
33
รวมมัธยมต้น
1,058
813
1,871
99
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12,462
11,252
23,714
1,368
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...