ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
407
383
790
77
อบ.2
1,002
961
1,963
141
อบ.3
1,154
1,116
2,270
145
รวม อบ.
2,563
2,460
5,023
363
ป.1
1,604
1,358
2,962
173
ป.2
1,355
1,193
2,548
165
ป.3
1,463
1,290
2,753
167
ป.4
1,491
1,344
2,835
168
ป.5
1,486
1,398
2,884
168
ป.6
1,424
1,343
2,767
165
รวมประถม
8,823
7,926
16,749
1,006
ม.1
472
378
850
37
ม.2
371
331
702
38
ม.3
341
304
645
35
รวมมัธยมต้น
1,184
1,013
2,197
110
ม.4
17
18
35
2
ม.5
10
23
33
2
ม.6
17
14
31
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
44
55
99
5
รวมทั้งหมด
12,614
11,454
24,068
1,484
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...