ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
223
206
429
23
อบ.2
1,007
884
1,891
133
อบ.3
1,052
1,004
2,056
132
รวม อบ.
2,282
2,094
4,376
288
ป.1
1,531
1,440
2,971
164
ป.2
1,411
1,232
2,643
158
ป.3
1,324
1,185
2,509
156
ป.4
1,428
1,256
2,684
161
ป.5
1,454
1,317
2,771
161
ป.6
1,450
1,366
2,816
161
รวมประถม
8,598
7,796
16,394
961
ม.1
460
382
842
38
ม.2
370
345
715
36
ม.3
324
311
635
36
รวมมัธยมต้น
1,154
1,038
2,192
110
ม.4
14
25
39
2
ม.5
14
12
26
2
ม.6
8
24
32
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
36
61
97
6
รวมทั้งหมด
12,070
10,989
23,059
1,365
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...