ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
116
118
234
13
อบ.2
803
727
1,530
66
อบ.3
914
836
1,750
68
รวม อบ.
1,833
1,681
3,514
147
ป.1
1,325
1,125
2,450
76
ป.2
1,185
974
2,159
75
ป.3
1,121
1,072
2,193
75
ป.4
1,148
1,025
2,173
71
ป.5
1,087
1,007
2,094
73
ป.6
1,140
1,037
2,177
71
รวมประถม
7,006
6,240
13,246
441
ม.1
455
365
820
25
ม.2
390
326
716
23
ม.3
348
299
647
23
รวมมัธยมต้น
1,193
990
2,183
71
ม.4
29
31
60
2
ม.5
21
28
49
2
ม.6
8
16
24
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
58
75
133
5
รวมทั้งหมด
10,090
8,986
19,076
664
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...