ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
227
227
454
43
อบ.2
1,355
1,158
2,513
134
อบ.3
1,392
1,261
2,653
137
รวม อบ.
2,974
2,646
5,620
314
ป.1
1,674
1,532
3,206
155
ป.2
1,699
1,519
3,218
153
ป.3
1,668
1,447
3,115
151
ป.4
1,642
1,554
3,196
152
ป.5
1,567
1,410
2,977
145
ป.6
1,561
1,369
2,930
149
รวมประถม
9,811
8,831
18,642
905
ม.1
497
408
905
35
ม.2
471
406
877
35
ม.3
381
369
750
32
รวมมัธยมต้น
1,349
1,183
2,532
102
ม.4
3
0
3
1
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
3
0
3
1
รวมทั้งหมด
14,137
12,660
26,797
1,322
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...