ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
388
377
765
52
อบ.2
1,206
1,123
2,329
131
อบ.3
1,381
1,196
2,577
132
รวม อบ.
2,975
2,696
5,671
315
ป.1
1,786
1,609
3,395
155
ป.2
1,570
1,475
3,045
151
ป.3
1,673
1,482
3,155
151
ป.4
1,694
1,443
3,137
150
ป.5
1,656
1,525
3,181
151
ป.6
1,531
1,415
2,946
144
รวมประถม
9,910
8,949
18,859
902
ม.1
527
362
889
36
ม.2
432
378
810
33
ม.3
407
372
779
32
รวมมัธยมต้น
1,366
1,112
2,478
101
ม.4
5
5
10
1
ม.5
1
0
1
1
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
6
5
11
2
รวมทั้งหมด
14,257
12,762
27,019
1,320
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...