ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
114
90
204
19
อบ.2
748
708
1,456
92
อบ.3
783
793
1,576
96
รวม อบ.
1,645
1,591
3,236
207
ป.1
1,049
970
2,019
103
ป.2
968
890
1,858
98
ป.3
958
901
1,859
97
ป.4
907
830
1,737
104
ป.5
958
824
1,782
108
ป.6
914
883
1,797
99
รวมประถม
5,754
5,298
11,052
609
ม.1
421
311
732
31
ม.2
305
263
568
28
ม.3
265
267
532
28
รวมมัธยมต้น
991
841
1,832
87
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
8,390
7,730
16,120
903
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...