ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
339
322
661
61
อบ.2
1,194
1,125
2,319
135
อบ.3
1,507
1,308
2,815
140
รวม อบ.
3,040
2,755
5,795
336
ป.1
1,530
1,391
2,921
140
ป.2
1,432
1,250
2,682
139
ป.3
1,376
1,331
2,707
137
ป.4
1,440
1,330
2,770
141
ป.5
1,351
1,277
2,628
135
ป.6
1,431
1,329
2,760
136
รวมประถม
8,560
7,908
16,468
828
ม.1
759
629
1,388
53
ม.2
744
587
1,331
56
ม.3
605
542
1,147
54
รวมมัธยมต้น
2,108
1,758
3,866
163
ม.4
17
19
36
2
ม.5
16
43
59
2
ม.6
19
23
42
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
52
85
137
6
รวมทั้งหมด
13,760
12,506
26,266
1,333
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...