ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
393
375
768
71
อบ.2
1,055
982
2,037
136
อบ.3
1,197
1,105
2,302
137
รวม อบ.
2,645
2,462
5,107
344
ป.1
1,384
1,254
2,638
144
ป.2
1,270
1,139
2,409
143
ป.3
1,302
1,122
2,424
142
ป.4
1,330
1,129
2,459
141
ป.5
1,220
1,144
2,364
140
ป.6
1,245
1,120
2,365
142
รวมประถม
7,751
6,908
14,659
852
ม.1
447
320
767
35
ม.2
373
341
714
34
ม.3
354
303
657
34
รวมมัธยมต้น
1,174
964
2,138
103
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11,570
10,334
21,904
1,299
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...