ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
255
253
508
51
อบ.2
1,059
962
2,021
133
อบ.3
1,115
1,041
2,156
136
รวม อบ.
2,429
2,256
4,685
320
ป.1
1,354
1,180
2,534
142
ป.2
1,286
1,235
2,521
144
ป.3
1,264
1,147
2,411
142
ป.4
1,297
1,124
2,421
142
ป.5
1,336
1,130
2,466
141
ป.6
1,191
1,154
2,345
141
รวมประถม
7,728
6,970
14,698
852
ม.1
438
323
761
34
ม.2
397
294
691
33
ม.3
322
314
636
33
รวมมัธยมต้น
1,157
931
2,088
100
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11,314
10,157
21,471
1,272
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...