ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
695
615
1,310
125
อบ.2
1,929
1,709
3,638
223
อบ.3
2,150
2,108
4,258
228
รวม อบ.
4,774
4,432
9,206
576
ป.1
2,810
2,404
5,214
242
ป.2
2,450
2,200
4,650
236
ป.3
2,462
2,268
4,730
237
ป.4
2,530
2,268
4,798
231
ป.5
2,458
2,305
4,763
231
ป.6
2,421
2,168
4,589
237
รวมประถม
15,131
13,613
28,744
1,414
ม.1
495
387
882
42
ม.2
426
387
813
43
ม.3
323
334
657
42
รวมมัธยมต้น
1,244
1,108
2,352
127
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
21,149
19,153
40,302
2,117
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...