ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
602
586
1,188
115
อบ.2
1,856
1,701
3,557
213
อบ.3
2,132
1,883
4,015
224
รวม อบ.
4,590
4,170
8,760
552
ป.1
2,704
2,453
5,157
240
ป.2
2,522
2,272
4,794
234
ป.3
2,379
2,164
4,543
231
ป.4
2,423
2,218
4,641
231
ป.5
2,447
2,240
4,687
231
ป.6
2,350
2,231
4,581
228
รวมประถม
14,825
13,578
28,403
1,395
ม.1
519
372
891
41
ม.2
381
349
730
43
ม.3
340
346
686
42
รวมมัธยมต้น
1,240
1,067
2,307
126
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
20,655
18,815
39,470
2,073
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...