ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
57
54
111
13
อบ.2
1,531
1,380
2,911
177
อบ.3
1,512
1,497
3,009
178
รวม อบ.
3,100
2,931
6,031
368
ป.1
1,782
1,654
3,436
181
ป.2
1,687
1,526
3,213
178
ป.3
1,530
1,520
3,050
175
ป.4
1,650
1,586
3,236
176
ป.5
1,639
1,560
3,199
177
ป.6
1,681
1,630
3,311
175
รวมประถม
9,969
9,476
19,445
1,062
ม.1
429
358
787
44
ม.2
384
365
749
43
ม.3
373
333
706
44
รวมมัธยมต้น
1,186
1,056
2,242
131
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
14,255
13,463
27,718
1,561
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...