ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
30
49
79
6
อบ.2
1,123
980
2,103
143
อบ.3
1,124
1,046
2,170
146
รวม อบ.
2,277
2,075
4,352
295
ป.1
1,463
1,266
2,729
151
ป.2
1,315
1,238
2,553
150
ป.3
1,323
1,240
2,563
152
ป.4
1,445
1,230
2,675
150
ป.5
1,362
1,199
2,561
151
ป.6
1,357
1,324
2,681
148
รวมประถม
8,265
7,497
15,762
902
ม.1
202
157
359
19
ม.2
198
142
340
20
ม.3
163
129
292
19
รวมมัธยมต้น
563
428
991
58
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11,105
10,000
21,105
1,255
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...