ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
540
491
1,031
94
อบ.2
1,012
942
1,954
136
อบ.3
1,250
1,135
2,385
147
รวม อบ.
2,802
2,568
5,370
377
ป.1
1,415
1,291
2,706
153
ป.2
1,308
1,200
2,508
152
ป.3
1,423
1,227
2,650
152
ป.4
1,364
1,192
2,556
150
ป.5
1,386
1,328
2,714
149
ป.6
1,422
1,314
2,736
150
รวมประถม
8,318
7,552
15,870
906
ม.1
246
156
402
20
ม.2
191
146
337
19
ม.3
151
130
281
19
รวมมัธยมต้น
588
432
1,020
58
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11,708
10,552
22,260
1,341
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...