ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
605
488
1,093
96
อบ.2
1,121
996
2,117
145
อบ.3
1,220
1,133
2,353
153
รวม อบ.
2,946
2,617
5,563
394
ป.1
1,444
1,290
2,734
157
ป.2
1,403
1,231
2,634
158
ป.3
1,349
1,230
2,579
153
ป.4
1,414
1,218
2,632
151
ป.5
1,504
1,318
2,822
151
ป.6
1,370
1,322
2,692
156
รวมประถม
8,484
7,609
16,093
926
ม.1
474
340
814
33
ม.2
371
325
696
32
ม.3
292
267
559
32
รวมมัธยมต้น
1,137
932
2,069
97
ม.4
14
11
25
1
ม.5
6
7
13
1
ม.6
7
9
16
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
27
27
54
3
รวมทั้งหมด
12,594
11,185
23,779
1,420
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...