ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
685
584
1,269
103
อบ.2
1,145
1,081
2,226
146
อบ.3
1,259
1,206
2,465
153
รวม อบ.
3,089
2,871
5,960
402
ป.1
1,510
1,290
2,800
161
ป.2
1,406
1,265
2,671
154
ป.3
1,423
1,213
2,636
154
ป.4
1,535
1,322
2,857
153
ป.5
1,413
1,327
2,740
154
ป.6
1,376
1,290
2,666
151
รวมประถม
8,663
7,707
16,370
927
ม.1
461
340
801
32
ม.2
373
305
678
32
ม.3
314
286
600
33
รวมมัธยมต้น
1,148
931
2,079
97
ม.4
6
8
14
1
ม.5
7
9
16
1
ม.6
5
4
9
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
18
21
39
3
รวมทั้งหมด
12,918
11,530
24,448
1,429
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...