ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
102
109
211
36
อบ.2
956
826
1,782
121
อบ.3
1,039
929
1,968
125
รวม อบ.
2,097
1,864
3,961
282
ป.1
1,045
978
2,023
124
ป.2
1,026
975
2,001
127
ป.3
1,088
1,068
2,156
127
ป.4
1,099
970
2,069
125
ป.5
1,086
1,043
2,129
126
ป.6
1,047
1,057
2,104
126
รวมประถม
6,391
6,091
12,482
755
ม.1
246
169
415
24
ม.2
225
146
371
25
ม.3
177
130
307
25
รวมมัธยมต้น
648
445
1,093
74
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,136
8,400
17,536
1,111
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...