ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
81
64
145
16
อบ.2
1,042
973
2,015
122
อบ.3
1,105
1,117
2,222
126
รวม อบ.
2,228
2,154
4,382
264
ป.1
1,212
1,129
2,341
126
ป.2
1,198
1,081
2,279
125
ป.3
1,145
1,171
2,316
127
ป.4
1,264
1,194
2,458
126
ป.5
1,250
1,157
2,407
125
ป.6
1,284
1,128
2,412
126
รวมประถม
7,353
6,860
14,213
755
ม.1
165
87
252
15
ม.2
155
99
254
16
ม.3
110
94
204
15
รวมมัธยมต้น
430
280
710
46
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,011
9,294
19,305
1,065
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...