ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
671
676
1,347
90
อบ.2
1,295
1,302
2,597
159
อบ.3
1,403
1,331
2,734
159
รวม อบ.
3,369
3,309
6,678
408
ป.1
1,753
1,570
3,323
167
ป.2
1,762
1,522
3,284
166
ป.3
1,794
1,660
3,454
163
ป.4
1,736
1,671
3,407
163
ป.5
1,698
1,593
3,291
160
ป.6
1,742
1,714
3,456
163
รวมประถม
10,485
9,730
20,215
982
ม.1
258
233
491
20
ม.2
215
222
437
19
ม.3
201
223
424
19
รวมมัธยมต้น
674
678
1,352
58
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
14,528
13,717
28,245
1,448
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...