ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
508
532
1,040
94
อบ.2
862
845
1,707
120
อบ.3
950
885
1,835
123
รวม อบ.
2,320
2,262
4,582
337
ป.1
1,212
1,053
2,265
125
ป.2
1,162
1,030
2,192
127
ป.3
1,062
1,005
2,067
124
ป.4
1,250
1,100
2,350
124
ป.5
1,228
1,171
2,399
124
ป.6
1,207
1,193
2,400
124
รวมประถม
7,121
6,552
13,673
748
ม.1
123
96
219
13
ม.2
92
96
188
14
ม.3
88
90
178
13
รวมมัธยมต้น
303
282
585
40
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,744
9,096
18,840
1,125
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...