ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
534
518
1,052
92
อบ.2
889
911
1,800
121
อบ.3
949
934
1,883
124
รวม อบ.
2,372
2,363
4,735
337
ป.1
1,209
1,057
2,266
124
ป.2
1,156
1,056
2,212
125
ป.3
1,180
1,049
2,229
127
ป.4
1,117
1,041
2,158
126
ป.5
1,261
1,123
2,384
124
ป.6
1,212
1,182
2,394
124
รวมประถม
7,135
6,508
13,643
750
ม.1
146
125
271
14
ม.2
103
92
195
13
ม.3
80
98
178
14
รวมมัธยมต้น
329
315
644
41
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,836
9,186
19,022
1,128
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...