ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
457
478
935
71
อบ.2
550
478
1,028
71
อบ.3
572
603
1,175
71
รวม อบ.
1,579
1,559
3,138
213
ป.1
639
656
1,295
75
ป.2
672
652
1,324
77
ป.3
604
619
1,223
74
ป.4
695
655
1,350
75
ป.5
660
725
1,385
74
ป.6
641
638
1,279
72
รวมประถม
3,911
3,945
7,856
447
ม.1
62
64
126
6
ม.2
63
50
113
6
ม.3
50
43
93
6
รวมมัธยมต้น
175
157
332
18
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
5,665
5,661
11,326
678
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...