ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
445
410
855
67
อบ.2
557
566
1,123
71
อบ.3
539
613
1,152
71
รวม อบ.
1,541
1,589
3,130
209
ป.1
706
662
1,368
75
ป.2
602
596
1,198
74
ป.3
681
628
1,309
76
ป.4
657
714
1,371
74
ป.5
651
649
1,300
73
ป.6
739
713
1,452
74
รวมประถม
4,036
3,962
7,998
446
ม.1
69
50
119
6
ม.2
56
44
100
5
ม.3
43
43
86
5
รวมมัธยมต้น
168
137
305
16
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
5,745
5,688
11,433
671
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...