ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
146
148
294
16
อบ.2
403
392
795
44
อบ.3
412
377
789
45
รวม อบ.
961
917
1,878
105
ป.1
562
494
1,056
48
ป.2
523
411
934
45
ป.3
507
440
947
46
ป.4
494
402
896
44
ป.5
501
436
937
45
ป.6
503
467
970
44
รวมประถม
3,090
2,650
5,740
272
ม.1
55
62
117
7
ม.2
75
47
122
7
ม.3
56
59
115
7
รวมมัธยมต้น
186
168
354
21
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
4,237
3,735
7,972
398
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...