ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
61
62
123
7
อบ.2
1,441
1,432
2,873
152
อบ.3
1,563
1,624
3,187
154
รวม อบ.
3,065
3,118
6,183
313
ป.1
2,142
1,959
4,101
162
ป.2
2,062
1,874
3,936
156
ป.3
1,938
1,768
3,706
154
ป.4
1,912
1,755
3,667
150
ป.5
1,883
1,795
3,678
149
ป.6
1,815
1,727
3,542
148
รวมประถม
11,752
10,878
22,630
919
ม.1
316
294
610
23
ม.2
246
227
473
21
ม.3
219
224
443
20
รวมมัธยมต้น
781
745
1,526
64
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
15,598
14,741
30,339
1,296
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...