ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
472
441
913
51
อบ.2
956
899
1,855
97
อบ.3
1,015
971
1,986
96
รวม อบ.
2,443
2,311
4,754
244
ป.1
1,293
1,107
2,400
101
ป.2
1,108
1,023
2,131
98
ป.3
1,088
935
2,023
97
ป.4
1,148
1,016
2,164
97
ป.5
1,117
1,040
2,157
98
ป.6
1,094
1,066
2,160
101
รวมประถม
6,848
6,187
13,035
592
ม.1
314
239
553
19
ม.2
256
241
497
19
ม.3
215
246
461
18
รวมมัธยมต้น
785
726
1,511
56
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,076
9,224
19,300
892
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...