ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
378
350
728
51
อบ.2
954
958
1,912
95
อบ.3
1,068
974
2,042
98
รวม อบ.
2,400
2,282
4,682
244
ป.1
1,239
1,099
2,338
102
ป.2
1,120
938
2,058
97
ป.3
1,134
1,013
2,147
100
ป.4
1,112
1,036
2,148
99
ป.5
1,135
1,069
2,204
103
ป.6
1,137
1,050
2,187
100
รวมประถม
6,877
6,205
13,082
601
ม.1
288
264
552
22
ม.2
261
264
525
18
ม.3
199
212
411
18
รวมมัธยมต้น
748
740
1,488
58
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,025
9,227
19,252
903
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...