ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
478
469
947
55
อบ.2
958
872
1,830
93
อบ.3
977
910
1,887
99
รวม อบ.
2,413
2,251
4,664
247
ป.1
1,207
1,093
2,300
98
ป.2
1,119
1,031
2,150
98
ป.3
1,072
1,037
2,109
98
ป.4
1,093
940
2,033
96
ป.5
1,135
1,011
2,146
92
ป.6
1,062
1,024
2,086
98
รวมประถม
6,688
6,136
12,824
580
ม.1
264
289
553
22
ม.2
277
226
503
18
ม.3
217
231
448
19
รวมมัธยมต้น
758
746
1,504
59
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,859
9,133
18,992
886
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...