ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2556

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1,606
1,559
3,165
498
อบ.3
1,787
1,712
3,499
506
รวม อบ.
3,393
3,271
6,664
1,004
ป.1
1,946
1,789
3,735
504
ป.2
1,972
1,845
3,817
507
ป.3
2,065
1,876
3,941
525
ป.4
1,913
1,878
3,791
513
ป.5
2,164
1,930
4,094
526
ป.6
2,141
1,967
4,108
554
รวมประถม
12,201
11,285
23,486
3,129
ม.1
629
550
1,179
111
ม.2
649
515
1,164
142
ม.3
713
525
1,238
123
รวมมัธยมต้น
1,991
1,590
3,581
376
ม.4
0
0
0
1
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
2
รวมทั้งหมด
17,585
16,146
33,731
4,511
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556
Loading...