ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2556

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
974
994
1,968
181
อบ.3
1,214
1,111
2,325
182
รวม อบ.
2,188
2,105
4,293
363
ป.1
1,455
1,463
2,918
206
ป.2
1,591
1,376
2,967
210
ป.3
1,603
1,510
3,113
210
ป.4
1,511
1,474
2,985
206
ป.5
1,600
1,434
3,034
202
ป.6
1,564
1,505
3,069
202
รวมประถม
9,324
8,762
18,086
1,236
ม.1
385
316
701
39
ม.2
398
262
660
40
ม.3
379
293
672
41
รวมมัธยมต้น
1,162
871
2,033
120
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12,674
11,738
24,412
1,719
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556
Loading...