ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2557

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1,573
1,451
3,024
260
อบ.3
1,644
1,567
3,211
262
รวม อบ.
3,217
3,018
6,235
522
ป.1
1,869
1,758
3,627
279
ป.2
1,940
1,772
3,712
272
ป.3
1,966
1,809
3,775
278
ป.4
2,041
1,853
3,894
276
ป.5
1,919
1,881
3,800
274
ป.6
2,160
1,918
4,078
278
รวมประถม
11,895
10,991
22,886
1,657
ม.1
642
449
1,091
58
ม.2
588
531
1,119
57
ม.3
621
486
1,107
61
รวมมัธยมต้น
1,851
1,466
3,317
176
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
16,963
15,475
32,438
2,355
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2557
Loading...