ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2557

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1,043
1,007
2,050
176
อบ.3
1,058
1,095
2,153
182
รวม อบ.
2,101
2,102
4,203
358
ป.1
1,522
1,337
2,859
207
ป.2
1,432
1,471
2,903
202
ป.3
1,613
1,378
2,991
206
ป.4
1,622
1,515
3,137
204
ป.5
1,515
1,470
2,985
204
ป.6
1,600
1,420
3,020
200
รวมประถม
9,304
8,591
17,895
1,223
ม.1
361
275
636
38
ม.2
374
306
680
39
ม.3
391
251
642
40
รวมมัธยมต้น
1,126
832
1,958
117
ม.4
0
1
1
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
1
1
0
รวมทั้งหมด
12,531
11,526
24,057
1,698
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2557
Loading...