ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1,541
1,453
2,994
259
อบ.3
1,559
1,462
3,021
262
รวม อบ.
3,100
2,915
6,015
521
ป.1
1,732
1,643
3,375
273
ป.2
1,840
1,738
3,578
279
ป.3
1,926
1,764
3,690
274
ป.4
1,948
1,814
3,762
276
ป.5
2,029
1,856
3,885
278
ป.6
1,912
1,875
3,787
277
รวมประถม
11,387
10,690
22,077
1,657
ม.1
649
491
1,140
60
ม.2
605
430
1,035
58
ม.3
556
503
1,059
58
รวมมัธยมต้น
1,810
1,424
3,234
176
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
16,297
15,029
31,326
2,354
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2558
Loading...