ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1,083
987
2,070
171
อบ.3
1,116
1,097
2,213
178
รวม อบ.
2,199
2,084
4,283
349
ป.1
1,302
1,358
2,660
204
ป.2
1,509
1,346
2,855
208
ป.3
1,463
1,467
2,930
204
ป.4
1,618
1,379
2,997
202
ป.5
1,631
1,502
3,133
205
ป.6
1,511
1,471
2,982
200
รวมประถม
9,034
8,523
17,557
1,223
ม.1
379
256
635
38
ม.2
354
268
622
38
ม.3
363
280
643
39
รวมมัธยมต้น
1,096
804
1,900
115
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12,329
11,411
23,740
1,687
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2558
Loading...