ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1,816
1,652
3,468
259
อบ.3
1,768
1,638
3,406
263
รวม อบ.
3,584
3,290
6,874
522
ป.1
1,925
1,745
3,670
274
ป.2
1,941
1,798
3,739
273
ป.3
2,007
1,823
3,830
282
ป.4
2,101
1,872
3,973
272
ป.5
2,089
1,925
4,014
277
ป.6
2,099
1,883
3,982
269
รวมประถม
12,162
11,046
23,208
1,647
ม.1
733
590
1,323
64
ม.2
710
613
1,323
64
ม.3
697
563
1,260
65
รวมมัธยมต้น
2,140
1,766
3,906
193
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17,886
16,102
33,988
2,362
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2559
Loading...