ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1,646
1,556
3,202
259
อบ.3
1,589
1,482
3,071
263
รวม อบ.
3,235
3,038
6,273
522
ป.1
1,670
1,574
3,244
275
ป.2
1,708
1,631
3,339
269
ป.3
1,850
1,740
3,590
282
ป.4
1,910
1,749
3,659
268
ป.5
1,962
1,801
3,763
279
ป.6
2,025
1,828
3,853
278
รวมประถม
11,125
10,323
21,448
1,651
ม.1
576
476
1,052
58
ม.2
606
463
1,069
56
ม.3
571
403
974
58
รวมมัธยมต้น
1,753
1,342
3,095
172
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
16,113
14,703
30,816
2,345
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2559
Loading...