ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1,121
1,012
2,133
174
อบ.3
1,182
1,074
2,256
174
รวม อบ.
2,303
2,086
4,389
348
ป.1
1,376
1,347
2,723
205
ป.2
1,310
1,360
2,670
195
ป.3
1,527
1,344
2,871
203
ป.4
1,474
1,466
2,940
203
ป.5
1,635
1,393
3,028
202
ป.6
1,629
1,494
3,123
201
รวมประถม
8,951
8,404
17,355
1,209
ม.1
349
272
621
36
ม.2
355
259
614
38
ม.3
337
250
587
37
รวมมัธยมต้น
1,041
781
1,822
111
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12,295
11,271
23,566
1,668
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2559
Loading...