ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
70
72
142
25
อบ.2
1,621
1,554
3,175
263
อบ.3
1,697
1,632
3,329
264
รวม อบ.
3,388
3,258
6,646
552
ป.1
1,676
1,629
3,305
273
ป.2
1,686
1,579
3,265
269
ป.3
1,724
1,652
3,376
267
ป.4
1,864
1,744
3,608
275
ป.5
1,914
1,760
3,674
271
ป.6
1,977
1,797
3,774
279
รวมประถม
10,841
10,161
21,002
1,634
ม.1
572
483
1,055
56
ม.2
569
455
1,024
58
ม.3
555
441
996
57
รวมมัธยมต้น
1,696
1,379
3,075
171
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
15,925
14,798
30,723
2,357
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...