ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
36
30
66
12
อบ.2
1,120
1,028
2,148
174
อบ.3
1,198
1,103
2,301
177
รวม อบ.
2,354
2,161
4,515
363
ป.1
1,347
1,243
2,590
197
ป.2
1,386
1,355
2,741
197
ป.3
1,300
1,367
2,667
193
ป.4
1,534
1,343
2,877
193
ป.5
1,472
1,476
2,948
196
ป.6
1,631
1,393
3,024
196
รวมประถม
8,670
8,177
16,847
1,172
ม.1
369
296
665
36
ม.2
328
258
586
38
ม.3
323
255
578
38
รวมมัธยมต้น
1,020
809
1,829
112
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12,044
11,147
23,191
1,647
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...