ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
60
45
105
22
อบ.2
1,540
1,484
3,024
262
อบ.3
1,669
1,614
3,283
265
รวม อบ.
3,269
3,143
6,412
549
ป.1
1,806
1,705
3,511
274
ป.2
1,684
1,630
3,314
273
ป.3
1,699
1,602
3,301
270
ป.4
1,730
1,668
3,398
268
ป.5
1,879
1,755
3,634
277
ป.6
1,924
1,755
3,679
270
รวมประถม
10,722
10,115
20,837
1,632
ม.1
541
465
1,006
58
ม.2
565
482
1,047
56
ม.3
512
445
957
59
รวมมัธยมต้น
1,618
1,392
3,010
173
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
15,609
14,650
30,259
2,354
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...