ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
92
59
151
14
อบ.2
966
882
1,848
163
อบ.3
1,170
1,094
2,264
176
รวม อบ.
2,228
2,035
4,263
353
ป.1
1,379
1,251
2,630
192
ป.2
1,333
1,245
2,578
193
ป.3
1,384
1,337
2,721
193
ป.4
1,306
1,365
2,671
189
ป.5
1,544
1,339
2,883
192
ป.6
1,469
1,458
2,927
194
รวมประถม
8,415
7,995
16,410
1,153
ม.1
377
251
628
37
ม.2
348
277
625
36
ม.3
304
239
543
37
รวมมัธยมต้น
1,029
767
1,796
110
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11,672
10,797
22,469
1,616
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...