ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
18
12
30
3
อบ.2
994
886
1,880
165
อบ.3
1,021
938
1,959
167
รวม อบ.
2,033
1,836
3,869
335
ป.1
1,359
1,312
2,671
196
ป.2
1,374
1,241
2,615
191
ป.3
1,352
1,257
2,609
191
ป.4
1,403
1,343
2,746
190
ป.5
1,300
1,354
2,654
188
ป.6
1,541
1,340
2,881
189
รวมประถม
8,329
7,847
16,176
1,145
ม.1
325
262
587
38
ม.2
355
232
587
37
ม.3
328
268
596
37
รวมมัธยมต้น
1,008
762
1,770
112
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11,370
10,445
21,815
1,592
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...