ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2556

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
180
180
360
9
ม.2
176
172
348
9
ม.3
231
244
475
10
รวมมัธยมต้น
587
596
1,183
28
ม.4
160
204
364
9
ม.5
127
218
345
9
ม.6
133
176
309
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
420
598
1,018
26
รวมทั้งหมด
1,007
1,194
2,201
54
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

Loading...