ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2557

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
205
161
366
9
ม.2
179
182
361
9
ม.3
245
218
463
10
รวมมัธยมต้น
629
561
1,190
28
ม.4
189
244
433
10
ม.5
157
203
360
9
ม.6
127
219
346
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
473
666
1,139
28
รวมทั้งหมด
1,102
1,227
2,329
56
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Loading...