ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2558

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
174
167
341
9
ม.2
204
161
365
9
ม.3
176
181
357
10
รวมมัธยมต้น
554
509
1,063
28
ม.4
276
258
534
10
ม.5
158
209
367
9
ม.6
158
195
353
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
592
662
1,254
28
รวมทั้งหมด
1,146
1,171
2,317
56
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

Loading...