ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
146
156
302
9
ม.2
174
157
331
9
ม.3
195
162
357
10
รวมมัธยมต้น
515
475
990
28
ม.4
167
195
362
10
ม.5
132
165
297
9
ม.6
122
187
309
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
421
547
968
28
รวมทั้งหมด
936
1,022
1,958
56
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...