ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ปีการศึกษา 2558

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
150
144
294
8
ม.2
140
172
312
8
ม.3
135
152
287
8
รวมมัธยมต้น
425
468
893
24
ม.4
105
132
237
6
ม.5
71
122
193
6
ม.6
78
135
213
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
254
389
643
18
รวมทั้งหมด
679
857
1,536
42
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

Loading...