ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
225
255
480
14
ม.2
230
251
481
14
ม.3
217
264
481
14
รวมมัธยมต้น
672
770
1,442
42
ม.4
193
261
454
12
ม.5
201
262
463
12
ม.6
187
262
449
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
581
785
1,366
36
รวมทั้งหมด
1,253
1,555
2,808
78
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...