ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
125
140
265
8
ม.2
108
136
244
8
ม.3
125
139
264
8
รวมมัธยมต้น
358
415
773
24
ม.4
46
124
170
5
ม.5
58
97
155
5
ม.6
49
102
151
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
153
323
476
15
รวมทั้งหมด
511
738
1,249
39
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...