ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2558

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
117
113
230
7
ม.2
96
140
236
6
ม.3
123
141
264
7
รวมมัธยมต้น
336
394
730
20
ม.4
43
62
105
4
ม.5
47
59
106
4
ม.6
42
98
140
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
132
219
351
12
รวมทั้งหมด
468
613
1,081
32
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

Loading...