ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
151
160
311
8
ม.2
131
163
294
8
ม.3
121
130
251
8
รวมมัธยมต้น
403
453
856
24
ม.4
59
118
177
7
ม.5
42
64
106
4
ม.6
29
79
108
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
130
261
391
16
รวมทั้งหมด
533
714
1,247
40
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...