ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ

จำนวน ชาย 41   คน หญิง 88  คน รวมทั้งหมด 129  คน