ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ

จำนวน ชาย 38   คน หญิง 87  คน รวมทั้งหมด 125  คน