ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

จำนวน ชาย 19   คน หญิง 68  คน รวมทั้งหมด 87  คน