ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)

จำนวน ชาย 3   คน หญิง 6  คน รวมทั้งหมด 9  คน