ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง

จำนวน ชาย 7   คน หญิง 16  คน รวมทั้งหมด 23  คน